Τελωνειακές Διατυπώσεις


Η εταιρία μας αναλαμβάνει όλες τις τελωνεικές διατυπώσεις όπως:

 • Εκτελωνισμός εισαγόμενων ή εξαγόμενων εμπορευμάτων
 • Εκτελωνισμός αυτοκινήτων
 • Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (Αλκοολούχα, καφές, ηλεκτρονικά τσιγάρα)
 • Μεταφορτώσεις
 • Κοινοτική διαμετακόμιση
 • Έκδοση πιστοποιητικών (Eur-1, A-TR, T2L κλπ)
 • Έκδοση EORI
 • Εφόδια πλοίων, αεροσκαφών κλπ.
 • Ειδικά καθεστώτα
 • Τελωνειακή αποταμίευση
 • Φορολογικές αποθήκες
 • Μεταφορά εμπορευμάτων

Συμβουλές & Οργάνωση


Η εταιρία μας αναλαμβάνει να συμβουλεύσει τον νέο έμπορο και να βοηθήσει στην οργάνωση και στη διαχείριση του οικονομικού κομματιού, καθώς και του φοροτεχνικού.