Ποιοί Είμαστε


Η CB United είναι μια πανελλήνια συνεργασία εκτελωνιστικών γραφείων που δημιουργήθηκε με σκοπό την παρουσία τελωνειακών αντιπροσώπων σε όλα τα τελωνεία της Ελλάδος. Με γνώση εμπειρία και εξειδίκευση αναλαμβάνουμε τις τελωνειακές διατυπώσεις του εμπορεύματος σας, παρέχουμε μεταφορά και αποθήκευση, καθώς και όλες τις συμβουλές που θα χρειαστείτε πριν, κατά και μετά το πέρας της εισαγωγής ή εξαγωγής.

Στόχος μας είναι να πραγματοποιούμε τον εκτελωνισμό και την παράδοση των εμπορευμάτων σας γρήγορα, ποιοτικά και σε λογικές τιμές.